Om Laura Mott

Cand. Psych. Laura Mott. PhD.

Autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i Organisationspsykologi. 20 års erfaring. Certificeret Advanced Organisational Consultant fra Tavistock Institute. Videreuddannet som psykoterapeut i ISTDP: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy.

Supervisor er Jon Frederickson (http://istdpinstitute.com/)
Samarbejdspartner: Dr.Patricia Coughlin (http://patriciacoughlin.com)

Den erfaringsramte konsulents CV.

2011: Starter nyt firma: Dr. Laura Mott

Fordi: Jeg vil et spadestik dybere. Jeg vil gerne bringe mine 20++ års erfaring og mine spidskompetencer som leder, psykolog  og organisationskonsulent videre til den næste generation af virksomhedsledere, psykologer og konsulenter,  der vil noget med deres organisation, sig selv og de andre gode mennesker der er i den daglige virksomhed.

Jeg brænder for at hjælpe med at slippe den energi, kreativitet og talentmasse ud, der gemmer sig bag lidt for vanemæssige holdninger og dagligdags rutiner. Jeg elsker at fokusere og udfordre for at få det bedste frem - og det værste væk.

I "Følelser i Ledelse" (Elmholdt red. Klim 2011) skrev jeg sammen med Patricia Coughlin: intensiv dynamisk coaching. Fordele ved en følelsesfokuseret tilgang.

2007-2010: Gennemfører generationsskifte i Udviklingskonsulenterne A/S.  (http://UKON.dk/) Der er i dag 9 partnere og er række dygtige konsulenter. Firmaet fremstår som et af Danmarks bedste. Nu med flere PHDére,  egen forskningsenhed og Master-program i ledelses- og organisationspsykologi.

Efter små 20 år ved roret som direktør, så er det tid at give plads og stafetten videre til næste generation.

Jeg kunne se mig selv stå i vejen for visse strategiske initiativer, samtidig med at jeg ønskede gå mere i dybden med psykodynamiske udviklingsprocesser end de gjorde, og jeg ønskede brændende at tilegne mig en opgraderet professionel faglighed.

2007 : Jeg skabte platformen for Udviklingkonsulenternes første erhvervs-PhD.

Jeg opdyrkede og trænede ISTDP - Intensive  Short Term Dynamic Psychotherapy - den mest effektive teperapiform, der eksisterer i dag (efter min professionelle overbevisning - se Allan Abbas for videnskabelige dokumentation: www.istdp.ca) og jeg udviklede Intensiv Dynamisk Coaching. Hvorfor nu det?

Fordi det er nødvendigt at komme et spadestik dybere end man kan komme med de fælles lederudviklingsprogrammer. Jeg har brugt det meste af mit voksne liv på at være leder - og 20 år på at udvikle og træne ledere. På at udvikle lederteam, og organisering, på at lave strategiske ændringer, og ustrategiske besparelser. På at lære gode mennesker at løse konflikter, og være radikalt ærlige og åbne. SÅ meget energi - og gang på gang fik vi ofte kun fat i de lavt hængende frugter. Når jeg et par år senere kom tilbage var nogle af de gamle defensive rutiner, magtkampe, undvigemanøvrer, skyden-skylden-på alligevel kommet på spil igen. Hvad skal der mere til, for at man kan tale om genuin udvikling? at processen er indre-båret i lederne og dermed fastholdes, så at kursen og pejlemærkerne genforhandles og re-etableres bestandig ude i kulturen.

1992-2007: Direktør i Udviklingskonsulenterne A/S & ledende chefkonsulent.

Mine hovedaktiviteter ud over at være direktør: Salg, Lederudvikling, executive coaching af topledere, konfliktløsning, forhandlingstræning, organisationsudvikling

1995-96: Certificeret Advanced Organisational Consultant på Tavistock Instituttets 50 dages lange uddannelse.

1995: Konsulenttræningsprogrammet ÅKP ( 20 omfattende programmer) - der senere kom til at hedde ORKON,  Organisationskonsulenten - har med stor succes været afholdt lige siden. Personligt har jeg ledet 10 af dem.

1993 -96 : Gazellevirksomhed - i Børsens udnævnelse. Vi vokser hurtigt og organisk. Båret frem af stor succes med ledelsesudvikling på hospitalerne i Århus amt, på Danfos  og  udvikling af ledere og organisation i Børn og Ungesektoren i Århus kommune

1992: PhD fra Copenhagen Business School med afhandlingen: "Systemudvikling. Den menneskelige dimension"

Omdøber firmaet "Nærmeste Udviklingszone" til det mere erhvervsrettede: UDVIKLINGSKONSULENTERNE APS.

1988- 92: PhD stipendiat. Jeg endte på CBS, fordi jeg gerne ville slå bro mellen organisations-og ledelsesteori - og psykologien. Men først var jeg på Psykologisk Institut, hvor jeg i 1990 blev kåret som årets underviser af de studerende ( jeg tog dem med ud og lave konsulentarbejder i det virkelige liv - vi brugte kundernes verden som klasserum.)

1987: Som nyuddannet cand.psych var det selv med topkarakterer ikke muligt at få fast job. Jeg startede aftenskolen: Grib Timen; den blev til konsulentfirmaet "Nærmeste Udviklingszone" som jeg startede sammen med John Frost.

1984-86: Jeg færdiggør mit Cand.Psych. studium. Projektet hed færdiggøre uddannelse: forstå organisationer, mennesker og min egen historie.

At reparere og redde det gode ud af Tvind-pædagogikken - og mig selv. Nyttige teorier og metoder hentede jeg fra virksomhedsteorien og Tavistocks systemiske og dynamiske tilgang. Med fokus på gruppeprocesser, autoritet og selvstændighed.

Hvad var det gode, der skulle reddes ud?

1980-84: Erfaringer som chef for Ulandshjælp fra Folk Til Folks frivillige og projekter i Zimbabwe og Mocambique, financieret af DANIDA, SIDA, EU, FN.  Aldrig har jeg oplevet mig så nyttig og værdsat. En uenighed med den danske ledelse ( Amdi Pedersen) om strategiprocessen førte til en en no-win-situation. Så jeg gik "out of Africa".

Tilsvarende processer har jeg set af og til som konsulent i andre store organisationer.

Bare en anden organisation: Tvind var eksperimentet, der bevægede sig fra græsrodsbevægelse over til  et autoritært styre på 10 år. På den rigtig  hårde måde lærte jeg et og andet om at sætte sin egen autoritet over styr, fordi det blev for udsat at forholde sig kritisk.

Udviklingskonsulenterne, som jeg senere startede sammen med John Frost, profiterede af denne lærestreg: Her blev aktørorientering, involverende pædagogik, gensidig respekt, ærlighed, økonomisk transparens, sundt sammenhold, fair og åben deling af indtægterne grundlæggende værdier.

12 års på udvidet praktik og frivilligarbejde: Lærer på den rejsende højskole: Indien, Pakistan, Iran. Iraq.  Leder af Praktisk teoretisk grunduddannelses: et HF kursus, hvor vi brugte verden som klasserum. Vi kørte til Nigeria, Ghana, Liberia - igennem Sahara, hvor jeg hed "madame mechanique" blandt de lokale tuareger. I Afghanistan byggede vi skoler i 78. Aldrig har jeg lært så meget så hurtigt. Teambuildig, overlevelses-ture i gamle busser gennem Mellemøsten og Sahara- før begreberne var opfundet i Danmark.

1968 - 1971: Første del af psykologistudiet +Lærer for ruskursus: Sjølunds gruppedynamik. Praktik i ledelsesudvikling på Teknologisk Institut i København

I 1968 begynder jeg på Psykologistudiet i København - Kommer i praktik på Teknologisk Institut: arbejdsledelse - deltager i 68ernes autoritetsoprør: Institutbesættelse, sidder i  studienævn, demonstrerer. Sensikurser. Studietur til Kina, bliver hængende på Tvind.

 Jeg er Fynbo midterst af 3 i en osthandlerfamilie. Lærer at klare mig selv, kostgymnasium som 16-årig, første akademiker i familien.