Team coaching

Dynamisk coaching af et team har focus på, at teamet mere effektivt og tilfredsstillende for alle kan opnå de ønskede resultater.

Der arbejdes både på individ-niveau og på team-niveau.

Dagsorden og metoder skræddersyes på baggrund af en 1½ timers udviklingsdialog med hver enkelt deltager

Den oprindelige metode er beskrevet i Laura Mott: Systemudvikling. Den menneskelige dimension. (Samfundslitteratur 1992- især kapitel 3 og 4) opgraderet med 20 års erfaring og med den nyeste forskning inden for området.