Individuelt forløb

Det intensive i dynamisk coaching ligger i, at processen er stærkt fokuseret på arbejdet med følelser i relation til det opgavefokus, du har i dit professionelle virke. Målet er, at du kommer frem til at bruge din følelsesmæssige energi og kraft , så den virker for dig og din organisation i stedet for f.eks. at du vender dele af den imod dig selv i form af overdreven selvkritik, ustyret mer-arbejde og stress, depressive tanker, symptomudvikling og ufrugtbare spekulationer om fremtiden.

Vi starter med at undersøge, hvad dit professionelle og personlige udviklingsfelt er, og hvad det er, du gerne vil have min hjælp til i den forbindelse.

Det professionelle aspekt er relateret til dit arbejdsliv og kunne handle om f.eks.: "Hvordan bliver jeg forfremmet?"; Jeg vil gerne være en mere gennemslagskraftig og respekteret leder"; "Mit samarbejde med kolleger og chef går ikke så godt"; "Jeg har et meget højt stressniveau." Skal jeg skifte job?

Det personlige aspekt handler om, hvad der forhindrer dig i at nå de mål, du gerne vil: hvad er det svære i det for DIG? Hvorfor gør du det ikke bare? Hvad hindrer dig – inden i? Hvor kommer du og dine følelser i klemme? Hvordan får du udfoldet dit potentiale og dine ambitioner og bliver den bedste udgave af dig selv?

Intensiv Dynamisk Coaching er ikke psykoterapi i klassisk forstand; vi tager udgangspunkt i dit arbejdsliv. Men står fortiden i vejen - i form af indarbejdede, urealistiske måder at opleve verden på, ubalancerede måder at udtrykke eller gemme sin energi og følelser på, utilfredsstillende måder at være i relation på - ja, så undersøger vi disse uproduktive mønstre, således at du får mulighed for at træffe bevidste valg om at handle på andre og mere virksomme måder.

Du har kun et liv. Brug det.

Et forløb varer typisk 5-10 sessioner af 1½ time, men nogen gange klares det på 2 sessioner – andre gange på 20. Længden kan vi vurdere sammen efter første session.

Du kan vælge at gøre forløbet , eller en del af forløbet meget intensivt, blok-coaching. Så arbejder vi 3 timer om dagen - flere dage i træk. Om vinteren opholder jeg mig en del i Portugal, så du er velkommen her (Lagos - jeg kan anbefale hotel) , også over en forlænget weekend. Lyset trænger ind i sindet og åbner for kreativitet og inspiration i den mørke tid.