Følelser i ledelse

Følelser i ledelse.

 ( Elmholdt red.  KLIM udgivelse 2011)

Bogen har mange forskellige artikler om emnet og viser forskellige perspektiver på følelser i ledelse.

 Kapitel 7: Laura Mott & Patricia Coughlin: Intensiv dynamisk coaching. Fordele ved en følelsesfokuseret tilgang.

Kapitlet demonstrerer ud fra en case med en leder i coaching, teori og metode i intensiv dynamisk coaching