Case: Dynamisk Coaching

Fokus fra starten:

Lad os tage et eksempel:

Salgsdirektør Lars kommer til coaching og siger, han er stresset, fordi hans administrerende direktør spilder al deres tid på møderne – store ord og mange møder om strategi og værdier, mens kunderne forlader skuden. Lars er i gang med at indsamle data til strategien og skrive alle de andres indlæg sammen til en sammenhængende flot strategi, som den adm. direktør skal præsentere i Hovedkvarteret. "Du er jo så god til at formulere dig, Lars".

Ledergruppen har tydeligvis forskellige problemer. Men nu er det Lars, der er til coaching, og han er vildt stresset, så..

Coach: "Hvad er dit professionelle og personlige problem? - dit følelsesmæssige problem du gerne vil have min hjælp til?"

Lars: Forklarer situationen igen, og fortæller at han er så træt af det, at han er begyndt at se efter andet arbejde.

Coach: "Jeg kan godt forstå du er træt af det. Vil du være med til at undersøge, hvad der er dit problem, din udfordring i det her? Hvis du bare skifter arbejde uden at lære af denne her situation, risikerer du at havne i en tilsvarende i et nyt job, ikke?"

Lars: "Direktøren leder sgu ikke – og han sætter bare mig til at gøre sit arbejde med strategien. Hvordan kan jeg så være salgsdirektør?"

Coach: "Det lyder i din beskrivelse, som om din direktør har sig en udviklingsopgave også. Men han er ikke her, så vi kan ikke arbejde med ham. Du er her. Og du har nogle stærke følelser overfor din direktør. Får du brugt den energi på en måde, der virker for dig? Hvad er din personlige udfordring i det her scenarie, dit følelsesmæssige problem?"

Lars: "Man siger jo ikke lige sin direktør imod, vel?"

Coach: (blokerer undvigemanøvren) "Så du har lyst til at sige din direktør imod? Hvad er din udfordring, dit følelsesmæssige problem ved at gøre det? Du fortæller mig, du har en god sag...?"

Lars: "Hvad vil de andre tænke..?"

Coach ( blokerer undvigemanøvren): "Så du bliver mere optaget af, hvad de tænker, end hvad du har brug for, og så ender du i den situation, du er i nu. Og det ønsker du anderledes, siger du. Så hvis det ikke skal handle om, hvad de andre vil tænke, hvad hindrer dig så i at tale din sag?"

Lars prøver et par flere undvigemanøvrer: det er måske alligevel lettere at gøre det selv, gider ikke bøvlet i gruppen, lad os nu få det overstået osv.

Coach: "Lægger du mærke til, at når du egentlig gerne vil holde fast i dine egne behov, så kommer der lynhurtigt en automatisk reaktion der siger: nej det er ikke vigtigt alligevel, eller: det er umuligt. Det er et forsvar, undvigemanøvrer, kan du se det?"

Lars: nikker

Coach: "Så du bliver nødt til at vælge, om du vil bruge de forsvar, eller om du vil stoppe med at bruge dem. Hvis du ikke bruger de forsvar – hvad er det så, du virkelig gerne ville kunne gøre i den situation ( coachen aktiverer ønsket om en bedre fremtid)?"

Lars: "Sige til, og sige fra!... Stille og roligt, men gennemslagskraftigt, og vise dem, at vi handler irrationelt ved at forsømme kunderne, og så se at få lavet en anden arbejdsdeling".

Coach: "Godt! Og hvad forhindrer dig?"

Lars: "Jeg bliver nervøs, jeg tør nok ikke. Jeg er vant til at levere, og ikke sige mine overordnede imod. (spag stemme)".

Coach: "Du mister modet og bliver bange. Det er en meget vigtig indsigt; og det virker ikke for dig, du får stress af det, ønsker at rejse, og det er også skidt for organisationen, sir du. Der er vigtig information, der ikke kommer på bordet og bliver diskuteret; det er der brug for. Du trives ikke med det, og bliver stresset. Nu ved vi, hvad du gerne vil, og hvad der hindrer dig, og den hindring vil du gerne have hjælp til at rydde af vejen?" (coachen opsummerer det indre personlige og professionelle fokus)

Lars: "Ja lige netop!"

Coach: "Så har vi to et fokus for vores coaching. Lad os komme i gang."

Denne lille vignet viser tydeligt, at der hurtigt opstår mange muligheder for vildspor i en coaching session. Den mest almindelige og tidsrøvende er, at der mangler et klart fokus – og en aftale om at det er dette fokus, vi arbejder med. Coachee er nødt til at opdage og vælge, at i coachingen kan vi kun arbejde med hans følelser og energi, hans behov, og de barrierer inde i ham, der forhindrer ham i at gå målrettet efter at opfylde dem. Hvis andre eller organisationen hindrer ham, må han forholde sig til, hvad han vil gøre ved det, og hvad der er det svære i det - for ham.