Accelereret udvikling for ledere

Emotional Power. Det er ren energi.

 Accelereret personlig og professionel udvikling for ledere skræddersyes til den individuelle leder eller til et lederteam i forhold til den udfordringer, man står overfor. De enkelte ledere  udfordrer sig selv og hinanden til at skærpe deres personlighed, gennemslagskraft, samarbejdsevner i forhold til teamets mål. Forløbet understøttes bl.a. ved hjælp af dynamisk coaching, video-optagelser, gensidig feed-back og procesanalyse.

Træning af nødvendige enkeltelementer i forhold til enkeltpersoners og teamets performance: F.eks effektiv mødestyring samtidig med at alles resourcer udnyttes. Træning i radikal ærlighed: sig det, som du oplever det. Lær at bruge uenighed konstruktivt. Skab det fremadrettede kompromis.

Lederteams kan være stramt fælles organiserede og sidde sammen til dagligt (sjældent) eller kan være løsere koblet og mødes om visse udvalgte opgaver - og om ledelse og strategi.

Vi arbejder med de opgaver, som teamet skal løse i virkeligheden. Der er ingen som-om-øvelser. Der er nok at tage fat på.

Forløb, pris  og varighed afhænger af teamets aktuelle situation.