Intensiv Dynamisk Coaching

Hold op med at spilde din tid og dine kræfter.  Brug din energi, så den virker for dig.

Din følelsesmæssige energi er din rå livskraft. Alle dine følelser er dine. De er hverken negative eller positive. Hvordan du bruger dem og hvordan det virker kan være godt eller skidt for dig.

Læs mere...

Coaching af ledere og HR-medarbejdere

Styrk din gennemslagskraft, så du virker i organisationen. 

Individuelt, eller i en gruppe med fælles opgaver.


Accelereret udvikling for ledere

Emotional Power. Det er ren energi.

 Accelereret personlig og professionel udvikling for ledere skræddersyes til den individuelle leder eller til et lederteam i forhold til den udfordringer, man står overfor. De enkelte ledere  udfordrer sig selv og hinanden til at skærpe deres personlighed, gennemslagskraft, samarbejdsevner i forhold til teamets mål. Forløbet understøttes bl.a. ved hjælp af dynamisk coaching, video-optagelser, gensidig feed-back og procesanalyse.

Læs mere...

TERAPI - ISTDP

I TERAPIEN  fokuserer vi på at afhjælpe kriser, stress, depression, angst, problematiske relationer og andre lidelsesfulde tilstande. Fokus er på at komme til at genopleve følelserne, kende dem, forstå dem, så vi kan frigøre alt det gode liv, der er i dit følelsesmæssige kraftværk.

Læs mere...

Supervision og specialisering for psykologer

Jeg tilbyder supervision af psykologer og organisationskonsulenter. Supervisionen vil tælle til psykologers autorisation eller til specialistuddannelse i organisationspsykologi. Fagnævnet har godkendt 6 moduler= 18 dage som grundmodulet i specialistuddannemslen.

Jeg tilbyder supervision af terapeuter, der gerne vil lære ISTDP eller Intensiv Dynamisk Coaching. Forudsætningen er, at du medbringer video af dit terapeutiske arbejde /dine coachinger .

Hent den godkendte ansøgning som pdf-dokument her...

Sted: Bolskovvej 9, 8660 Skanderborg